financijski izvjestaj 1-1-31-12-19 Bilanca-2019

Biljeske