CENTAR ZA KULTURU JASTREBARSKO osnovala je godine 1995. Općina Jastrebarsko nakon gašenja Narodnog sveučilišta utemeljenog 1960. na tradiciji Pučkog sveučilišta iz 1945. godine, sa zadatkom provođenja dodatnih obrazovnih sadržaja za djecu i odrasle, kao i organiziranja zabavnih i kulturnih događanja.

Od svojih početaka Centar se profilira kao krovna institucija u kulturi grada i izgrađuje se kroz obrazovnu, knjižničnu i glazbeno-scensku djelatnost.

Raznoliki obrazovni i kulturno-zabavni programi usmjereni su prvenstveno zadovoljavanju potreba naših građana za brzim i učinkovitim stjecanjem znanja i sposobnosti koje sadašnje vrijeme zahtijeva od svih generacija.

Obrazovna djelatnost prije svega podrazumijeva  razne obrazovne programe za djecu i odrasle, prvenstveno tečajeve stranih jezika i informatike.

Knjižničnu djelatnost  provodi Narodna knjižnica i čitaonica Jastrebarsko koja nastavlja 145 godine dugu tradiciju i ciljeve Jastrebarske čitaonice.

Glazbeno-scenska djelatnost svoje potrebe realizira u vidu gostovanja kazališnih predstava za djecu i odrasle te koncertnim programima.

Provode se projekti za različite interesne skupine, organiziraju zabavni sadržaji i hobby programi.

Sve aktivnosti predviđaju se godišnjim planom, no neki se programi ne mogu planirati i događaju se spontano. 

U skladu sa Zakonom o ustanovama, radom Centra za kulturu upravlja Upravno vijeće koje broji tri člana: dva predstavnika osnivača i jednog predstavnika djelatnika ustanove.

Centar za kulturu redovni je član Hrvatske zajednice pučkih otvorenih učilišta.

Skip to content