Financijski plan za 2021. godinu

II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA CZK ZA 2021. godinu

Obrazloženje II. izmjena i dopuna Financijskogp lana za 2021. godinu

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA CZK ZA 2021. godinu

Obrazloženje I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. godinu

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. godinu te projekcije za 2022. i 2023. godinu

Obrazloženje Financijskog plana za 2021. godinu