FINANCIJSKI PLAN CZK ZA 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

Obrazloženje Financijskog plana za 2016. godinu