Vježbe za Državnu maturu 2021.

Od ove školske godine, a zbog učestalih upita, organiziramo cjelogodišnje Vježbe za Državnu maturu.

Pripreme učenika započele bi sredinom listopada i trajat će do svibnja 2021.

Za svaki nastavni predmet (matematika, engleski jezik, hrvatski jezik , biologija, kemija, fizika) planirano je utrošiti 50 sati vježbi, a cijena po predmetu iznosi 1200,00 kn. Kao i svake godine do sada Grad Jastrebarsko će svaki prijavljeni program subvencionirati u iznosu od 200,00 kn te će za polaznike stvarna cijena iznositi 1000,00 kn. Odobravamo plaćanje u 8 mjesečnih rata.

Pripreme će se odvijati kroz tjedan (ili vikendom) ovisno o potrebama i mogućnostima prijavljenih polaznika, a raspored će biti poznat nakon formiranja skupina i održanog sastanka.

Također, nastavljamo i s provođenjem Priprema za Državnu maturu prema kraćem programu, od veljače do svibnja.

Otvaramo prijave za oba modela. Za Vježbe koje počinju u listopadu, prijave traju do 10. listopada, a za pripreme koje startaju u veljači prijave su otvorene do 10. siječnja.

Prijaviti se možete na: 01/6281-126, prijave@czk-jastrebarsko.hr ili osobno u Centru za kulturu Jastrebarsko, Dr. F. Tuđmana 9, 10450 Jastrebarsko.