Izložba slika; Vjekoslav Skrbin

Gradska galerija Jastrebarsko
Petak, 31.ožujka 2017, s početkom u 20.00 sati
Trajanje izložbe; 31.03.-19.04.2017

 
Za izložbu Uskrsne meditacije autor je odabrao slike iz više ciklusa, nastalih kroz posljednjih desetak godina u promišljanju tema kršćanske sakralne umjetnosti, nadahnute i snažno obilježene likovima Isusa i Marije.   Tematsku okosnicu i težište uskrsne izložbe u Jaski predstavlja  Skrbinov ciklus Meditacija, serija slika u tehnici ulja na platnu razmjerno velikih formata.
Nastajale su kroz  razdoblje od 2010. do 2013., a samom je slikanju prethodilo vrijeme dubokog promišljanja, meditacije o Djevici, kroz koje se postupno oblikovao tematski koncept ciklusa i njegova likovna vizualizacija.  
Posebnu cjelinu predstavlja  jedno od ranijih, izrazito duhovno koncipiranih autorovih djela, dramatičnom  ekspresivnošću ispunjeni  triptih Torinsko platno iz 2006., nadahnut misterijem Kristove žrtve, smrti i uskrsnuća. Ideja je realizirana kroz viziju  za mnoge kontroverznog platna s vrlo jasno prepoznatljivim  tragovima mističnoga tijela, u kojem mnogi već stoljećima vide lik umrloga Isusa Krista. Sljedeća likovna cjelina ove sakralne izložbe jest serija U znaku križa, četrnaest akvarela u kojima autor, varirajući formu i simboliku križa,  s jedne strane evocira promišljanje postaja Križnoga puta, dok s druge prikazuje križ kao spasonosni simbol iskupljenja i pobjede Dobra nad Zlim. 
Skrbinov ciklus slika sakralne tematike doimlje se izrazito snažno i duboko. Ekspresivnost boja i rječita  simbolika dovoljno su jake da ne ostavljaju prostora površnoj narativnosti.  Sve je na svome mjestu, jasno i  kompozicijski dorečeno.  Stoga   vjerujemo da će kroz susret  s ovima slikama i  neki drugi ljudi  možda  pronaći trenutak za meditaciju, za smireni susret sa sobom, sa smislom života i svijeta u doživljaju uskrsne radosti kroz dodir beskrajne ljubavi i dobrote Njega koji je Put, Istina i Život.
Predgovor katalogu izložbe u Gradskoj galeriji napisala je povjesničarka umjetnosti Vida Pust Škrgulja, koja će o slikarevu ostvarenju govoriti na otvorenju izložbe.