Upravno vijeće

POZIVI

2021. godina

Poziv na 2. sjednicu
Poziv na 1. sjednicu

Poziv na 28. sjednicu
Poziv na 27. sjednicu
Poziv na 26. sjednicu
Poziv na 25. sjednicu

2020. godina

Poziv na 24. sjednicu
Poziv na 23. sjednicu
Poziv na 22. sjednicu
Poziv na 21. sjednicu

2019. godina

Poziv na 20. sjednicu
Poziv na 19. sjednicu
Poziv na 18. sjednicu
Poziv na 17. sjednicu
Poziv na 16. sjednicu

2018. godina

Poziv na 15. sjednicu
Poziv na 14. sjednicu
Poziv na 13. sjednicu
Poziv na 12. sjednicu
Poziv na 11. sjednicu
Poziv na 10. sjednicu
Poziv na 9. sjednicu
Poziv na 8. sjednicu
Poziv na 7. sjednicu
Poziv na 6. sjednicu
Poziv na 5. sjednicu
Poziv na 4. sjednicu
Poziv na 3. sjednicu
Poziv na 2. sjednicu
Poziv na 1. sjednicu

ZAPISNICI

2021. godina

Zapisnik s 1. sjednice

Zapisnik s 28. sjednice
Zapisnik s 27. sjednice
Zapisnik s 26. sjednice
Zapisnik s 25. sjednice

2020. godina

Zapisnik s 24. sjednice
Zapisnik s 23. sjednice
Zapisnik s 22. sjednice
Zapisnik s 21. sjednice

2019. godina

Zapisnik s 20. sjednice
Zapisnik s 19. sjednice
Zapisnik s 18. sjednice
Zapisnik s 17. sjednice
Zapisnik s 16. sjednice

2018. godina

Zapisnik s 15. sjednice
Zapisnik s 14. sjednice
Zapisnik s 13. sjednice
Zapisnik s 12. sjednice
Zapisnik s 11. sjednice
Zapisnik s 10. sjednice
Zapisnik s 9. sjednice
Zapisnik s 8. sjednice
Zapisnik s 7. sjednice
Zapisnik s 6. sjednice
Zapisnik s 5. sjednice
Zapisnik s 4. sjednice
Zapisnik s 3. sjednice
Zapisnik s 2. sjednice
Zapisnik s 1. sjednice


Poziv na 17. sjednicu – download
Poziv na 18. sjednicu – download
Poziv na 19. sjednicu – download
Poziv na 20. sjednicu – download


Zapisnik sa 16. sjednice – download
Zapisnik sa 17. sjednice – download
Zapisnik sa 18. sjednice – download
Zapisnik sa 19. sjednice – download
Zapisnik sa 20. sjednice – download