Dokumenti

Statut Centra za kulturu

Statut Centra za kulturu Jastrebarsko

Odluka o osnivanju Gradskog muzeja

Odluka o osnivanju

Odluka o osnivanju Centra za kulturu

Odluka o osnivanju CZKJ

Pravilnici

  
Proceduru stvaranja ugovorne obveze
Pravilnik o radu CZKJ - 2020
Pravilnik o jednostavnoj nabavi
Pravilnik o zaštiti na radu

Procedure

  
Procedura stvaranja obveze
Procedura stjecanja, raspolaganja i upravljanja nekretninama
Procedura naplate prihoda
Procedura zaprimanja, provjere i pravovremenog plaćanja računa
Procedura blagajničkog poslovanja
Procedura izdavanja putnih naloga

Odluke i natječaji

  
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja-ravnateljice CZKJ
Obavijest o nepostojanju sukoba interesa
Izjava o digitalnoj pristupačnosti
Obavijest o nepostojanju sukoba interesa
Natječaj za voditelja/icu knjižnice
Natječaj za višeg stručnog suradnika
Natječaj za ravnatelja/icu
Natječaj za voditelja knjižnice – ispravak obavijesti o natječaju
Natječaj za voditelja knjižnice

Financijski planovi

  
Odluka o I. izmjenama i dopunama Financijskog plana CZKJ za 2021. godinu
Financijski plan za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023.
Obrazloženje Financijskog plana za 2021. godinu i projekcije za 2022-2023. godinu
Financijski plan za 2020. i procjene za 2021. i 2022.
II. Izmjene i dopune Financijskog plana CZKJ za 2020. godinu
I. Izmjene i dopune Financijskog plana CZKJ za 2020. godinu
Obrazloženje financijskog plana 2020.
Financijski plan za 2019. te procjene za 2020. i 2021. g
Obrazloženje financijskog plana 2019.
Financijski plan za 2018. te procjene za 2019. i 2020. g
Obrazloženje financijskog plana 2018.
Financijski plan za 2017. g te procjene za 2018. g. i 2019. g

Financijska izvješća

  
Financijska izvješća za razdoblje 01.01.-31.12.2020. godine
Bilješke uz Financijska izvješća za razdoblje 01.01.-31.12.2020. godine
Financijski izvještaj 1-1-31-12-19.xls
Bilješke 1 – 12.2019
Financijski izvještaj 01-01-31-12-18.xls
Bilješke 01-12-2018
Financijski izvještaj 01-01-31-12-17.xls
Bilješke 01-12-2017

Plan nabave

  
I. izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu
Plan nabave za 2021 godinu
II Izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu
Plan nabave za 2020 godinu
I. izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu
Plan Nabave za 2019. godinu
I. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu
2. Izmjene i dopune Plan nabave 2019. godinu
Plan nabave za 2018. godinu
Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu
Plan nabave za 2017. godinu
Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. Godinu
Plan nabave za 2016. godinu
Plan nabave za 2016. godinu
Plan nabave za 2015. godinu - izmjene i dopune
Plan nabave za 2015. godinu
Plan nabave za 2014. godinu
Plan nabave za 2013. godinu - izmjene i dopune
Plan nabave za 2013. godinu
Plan nabave za 2012. godinu - izmjene i dopune

Registar ugovora

  
Registar ugovora jednostavne nabave za 2021. godinu – ažurirano lipanj 2021.
Registar ugovora jednostavne nabave za 2020. godinu – ažurirano prosinac 2020.
Registar ugovora jednostavne nabave za 2020. godinu – ažurirano lipanj 2020.
Registar ugovora jednostavne nabave za 2019. godinu – ažurirano prosinac 2019.
Registar ugovora – jednostavna nabava – ažurirano lipanj 2019.
Registar ugovora jednostavne nabave – ažurirano prosinac 2018.
Registar ugovora jednostavne nabave za razdoblje 01.01.2018. – 27.06.2018.
Registar Ugovora o jednostavnoj nabavi 2017.

Izvješća o radu Centra za kulturu

  
IZVJEŠĆE O RADU 2020.
IZVJEŠĆE O RADU 2019.
Zaključak – prihvaćanje izvješća za 2019.
IZVJEŠĆE O RADU 2018.
IZVJEŠĆE O RADU 2017.
IZVJEŠĆE O RADU 2016.
IZVJEŠĆE O RADU 2015.
IZVJEŠĆE O RADU 2014.
IZVJEŠĆE O RADU 2013.
IZVJEŠĆE O RADU 2012.
IZVJEŠĆE O RADU 2011.
IZVJEŠĆE O RADU 2010.
IZVJEŠĆE O RADU 2009.
IZVJEŠĆE O RADU 2008.
IZVJEŠĆE O RADU 2007.
IZVJEŠĆE O RADU 2006.
IZVJEŠĆE O RADU 2005.
IZVJEŠĆE O RADU 2004.

Pristup informacijama

  
GODIŠNJE IZVJEŠĆE – PRISTUP INFORMACIJMA ZA 2020. GOD.
GODIŠNJE IZVJEŠĆE – PRISTUP INFORMACIJMA ZA 2019. GOD.
GODIŠNJE IZVJEŠĆE – PRISTUP INFORMACIJMA ZA 2018. GOD.
GODIŠNJE IZVJEŠĆE – PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2017. GOD. csv
GODIŠNJE IZVJEŠĆE – PRISTUP INFORMACIJMA ZA 2017. GOD.
GODIŠNJE IZVJEŠĆE – PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2016. GOD.
GODIŠNJE IZVJEŠĆE – PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2015. GOD.
Odluka – imenovanje službenika za informiranje
Kriteriji za odredivanje naknade za dostavu informacije
Obrazac-2 Zahtjev za pristup informacijama
Obrazac-3 Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Obrazac-4 Zahtjev za ponovnu uporabu informacije
Rješenje o imenovanju službenika za informiranje

 

 


 

Financijski izvještaj za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016. godine

Referentna stranica – preuzimanje

PR RAS – preuzimanje

RAS-funkcijski – preuzimanje

P-VRIO – preuzimanje

BILANCA – preuzimanje

OBVEZE – preuzimanje

BILJEŠKE – preuzimanje

CZK PROCEDURA PRAĆENJA I NAPLATE PRIHODA I PRIMITAKA – download


NATJEČAJ ZA RAVNATELJA – download

Financijski izvještaj za razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015. godine
REFERENTNA STRANICA – download
BILANCA – download
IZVJEŠTAJ PR-RAS – download
IZVJEŠTAJ P-VRIO – download
IZVJEŠTAJ RAS – download
IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA – download
BILJEŠKE – download

FINANCIJSKI PLAN – PLAN RASHODA I IZDATAKA – download

PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA ZA 2016. G. – download

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADU – download

PLAN EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA CZKJ – download

IMENOVANJE OVLAŠTENIKA ZAŠTITE NA RADU – download

PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA ZA 2015. GODINU – download

PRAVILNIK O ZAŠTITI I ČUVANJU ARHIVSKOG I REGISTRATURNOG GRADIVA IZVAN ARHIVA – download

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2014. GODINU – download

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2014. GODINU – download

STRATEŠKI PLAN CENTRA ZA KULTURU JASTREBARSKO – download

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI – download

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI – download

PROCEDURA ZAPRIMANJA RAČUNA – download

Obrazac

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi (za 2011 godinu) i njihovog izvršenja

Centar za kulturu Jastrebarsko, dr. F. Tuđmana 9, 10450 Jastrebarsko
OIB:86460859764
I) Ugovori o javnoj nabavi

Redni broj Evidencijski broj nabave Vrsta provedenog postupka Datum sklapanja ugovora Iznos sklopljenog ugovora Razdoblje na koje je sklopljen ugovor Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor Datum konačnog izvršenja ugovora Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora
1. MV – 11-065 Otvoreni postupak JN 19.7.2011 140.466,00 45 dana Stolarija Koluder, Zdihovačka 94, Jastrebarsko
OIB:87662030731
2.9.2011. 140.466,00
2. MV – 11-065 Pregovarački postupak JN 24.10.2011. 15.500,00 3 dana Stolarija Koluder, Zdihovačka 94, Jastrebarsko
OIB:87662030731
27.10.2011. 15.500,00

PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA – download

PLAN NABAVE ZA 2012. GODINU – download
Obavijest o sklopljenim ugovorima
U Elektroničkom oglasniku JN, dana 25.10.2011. godine objavljena je obavijest o sklopljenim ugovorima za predmet nabave: Zamjena vanjske stolarije u Centru – dodatni radovi. Ugovor je sklopljen sa izvođačem radova: STOLARIJA KOLUDAR, vl. Mario Koluder, Zdihovačka 94, 10450 Jastrebarsko.
Obavijest o početku postupka JN
U Elektroničkom oglasniku JN, dana 12.10.2011. godine, objavljena je obavijest o početku postupka JN za predmet nabave: Zamjena vanjske stolarije u Centru – dodatni radovi, odnosno proveden je pregovarački postupak JN bez prethodne objave za navedene radove, evidencijski broj nabave: MV 11-065.

IZMJENA  STOLARIJE
Na objektu Centra za kulturu u Jastrebarskom ovog se tjedna mijenja vanjska stolarija. Ovaj opsežni zahvat bio je neophodan zbog izuzetno lošeg stanja prozorskih okvira pa se često događalo da kiša prodre u unutrašnjost objekta.
Posao  obavlja Stolarija Koluder koja je na javnom natječaju ponudila najnižu cijenu. Investiciju financiraju Ministarstvo kulture sa 80 i Grad Jastrebarsko s 86 tisuća kuna, a radovi se obavljaju pod nadzorom Konzervatorskog zavoda.
Sklopljen Ugovor s izvođačem radova na zamjeni vanjske stolarije u CZK Jastrebarsko
U elektroničkom oglasniku JN, dana 22.07. 2011., objavljen je oglas o sklopljenom Ugovoru za radove na zamjeni vanjske stolarije na pročelju Centra za kulturu Jastrebarsko. Ugovor je sklopljen sa poduzećem STOLARIJA KOLUDER, vl. Mario Koluder, Jastrebarsko, Zdihovačka 94
Izvođenje radova – zamjena vanjske stolarije na pročelju Centra za kulturu Jastrebarsko
U elektroničkom oglasniku javne nabave dana 21.6.2011. godine objavljen je poziv za nadmetanje – otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za izvođenje radova – zamjena vanjske stolarije na pročelju Centra za kulturu Jastrebarsko.
Krajnji rok za dostavu ponuda je 04.7.2011. godine do 12:00 sati. na adresi dr. F. Tuđmana 9, 10450 Jastrebarsko

Obrazac
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi ( za 2010. godinu) i njihovog izvršenja
Centar za kulturu Jastrebarsko, dr. F. Tuđmana 9, 10450 Jastrebarsko
OIB:86460859764
I) Ugovori o javnoj nabavi
Redni broj
Evidencijski broj nabave
Vrsta provedenog postupka
Datum sklapanja ugovora
Iznos sklopljenog ugovora
Razdoblje na koje je sklopljen ugovor
Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor
Datum konačnog izvršenja ugovora
Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora
1.
MV – 1/10
Otvoreni postupak za nabavu radova na adaptaciji i zamjeni stolarije u kinu
14.10.2010
101.953,30
2010
G.V. PROM d.o.o, A. Šenoe 2, Jastrebarsko
14.11.2010
101.953,30 kn

INVESTICIJA CENTRA ZA KULTURU
Ministarstvo kulture RH  odobrilo je Centru za kulturu Jastrebarsko 80 tisuća kuna za izmjenu stolarije na objektu Centra.
Preostali iznos investicije, 86 tisuća kuna, osigurano je u gradskom proračunu.
Izmjena stolarije obavljat će se pod nadzorom zagrebačkog Konzervatorskog odjela Uprave za zaštitu kulturne baštine pri Ministarstvu kulture.
U posao će se krenuti nakon provedbe javne nabave za izbor najpovoljnijeg ponuđača.