Obavijest o reviziji

13.9.2019
Poštovani korisnici,

u skladu s Pravilnikom o reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 21/2002) koji je izrađen temeljem članka 7. stavka 2. Zakona o knjižnicama (NN 17/19) Narodna knjižnica i čitaonica Jastrebarsko planira provesti reviziju cjelokupnog knjižničnog fonda od 1. listopada 2019. do 31. ožujka 2020. godine.

U razdoblju provođenja revizije korisnicima će biti omogućena posudba i povrat knjiga.

Kako bismo imali što bolji uvid u stanje našeg fonda, pozivamo korisnike koji kasne s povratom knjiga da  u razdoblju od 13. do 28. rujna vrate sve zadužene knjige koje nisu vraćene na vrijeme.

Zakasnina se neće naplaćivati, stoga molimo korisnike da iskoriste priliku i vrate građu koju duguju.

Revizija knjižničnog fonda je zakonska obaveza svake knjižnice, a Narodna knjižnica i čitaonica Jastrebarsko dužna ju je provoditi svakih šest godina. Revizijom u 2019/2020. godini bit će obuhvaćen fond od oko 50 000 knjiga. Riječ je o veoma kompleksnom i zahtjevnom poslu prebrojavanja, preslagivanja, otpisivanja te revidiranja sveukupne građe kako bi se omogućilo daljnje kvalitetno pružanje usluga korisnicima. Kako bismo revizijski posao obavili temeljito i precizno,  molimo korisnike za suradnju i razumijevanje.

Zahvaljujemo,

djelatnice Narodne knjižnice i čitaonice Jastrebarsko