Radovi na Domu kulture

Započeli su radovi na sanaciji krovišta Doma kulture (kino dvorana).
Izvođenje radova omogućili su Grad Jastrebarsko i Ministarstvo kulture.

Za vrijeme radova dvorana će i dalje biti u funkciji te će se u njoj nesmetano odvijati sve predviđene aktivnosti.