PRODULJENJE ROKA PRIJAVE ZA VJEŽBE ZA DRŽAVNU MATURU

Centar za kulturu Jastrebarsko zbog trenutne situacije s bolesti COVID-19 produljuje rok prijave za Vježbe za državnu maturu do 10. 12. 2021. godine.
Prijave su moguće putem elektroničke pošte: prijave@czk-jastrebarsko.hr ili putem telefona 01/6281-126.
Sve prijavljene polaznike ćemo pravovremeno obavijestiti o datumu početka Vježbi.