Predstavljanje knjige Stjepana Borkovca

22.10.2018.
U velikoj dvorani Centra za kulturu 26.10. od 19:00 biti će predstavljanje knjige Pjesme i priče našega kraja.