Povijest

Neposredno po završetku 2. svjetskog rata, 19. srpnja 1945. godine u dvorani Doma kulture u Jastrebarskom održan je sastanak Narodne fronte na kojem je tadašnji sekretar Općinskog komiteta Komunističke partije Kruno Juriček proglasio osnovanim Pučko sveučilište. Odmah potom održao je i prvo od 280 predavanja, koliko ih je u Pučkom sveučilištu održano do konca 1951. godine. Ta predavanja, organizirana zahvaljujući pregalaštvu i entuzijazmu dobrovoljnih suradnika, mahom stručnjaka iz različitih područja, bila su osnovni oblik borbe s kulturnom zaostalošću a s namjerom da se širokim narodnim slojevima omogući stjecanje novih, neophodnih znanja.

Sve teme, govornike i datume predavanja pedantno je zabilježio dr. Juraj Rendulić, prvi rukovoditelj Pučkog sveučilišta od njegova osnutka do 1951. godine, kada Sveučilište iz okrilja društveno-političkih organizacija prelazi u nadležnost prosvjetnog referenta NO kotara Jastrebarsko.

Petnaest godina od osnutka, 27. srpnja 1960., odlukom Općinskog odbora SSRNH Jastrebarsko Pučko sveučilište prerasta u samostalnu ustanovu sa svojstvom pravne osobe. Novoosnovano Narodno sveučilište Jastrebarsko narednih će 12 godina voditi legendarni upravitelj Đuro Ringel, a prvi zaposlenici bili su: tajnica ustanove Pavica Novosel, kinooperater Krešo Medved te čistačice Ana Vukmirović i Ruža Medved. Njih četvoro ostalo je vjerno Sveučilištu do umirovljenja.
U to se vrijeme organizira sve više tečajeva, predstava, predavanja, tribina, kino-predstava u Jastrebarskom i po okolnim selima… Od 1964. godine u sklopu Narodnog sveučilišta djeluje knjižnica, a povremeno i čitaonica čije osnivanje datira iz 1893. godine.

U daljnjem razvoju značajno mjesto zauzima obrazovanje odraslih. Raznim organiziranim oblicima školovanja osposobljeno je više tisuća građana: mnogi su u Narodnom sveučilištu završili ekonomsku, trgovačku ili prometnu školu, što im je omogućilo brže i lakše zapošljavanje. Od posebnog je značaja razvoj informativne djelatnosti, pa već početkom 1964. godine izlazi prvi broj „Jastrebarskih novina“ (doduše, novine su izlazile još u jesen 1953. godine, no tada je izdano tek nekoliko brojeva), a 1969. godine Radio-stanica Jastrebarsko počinje u sklopu Sveučilišta emitirati svoj redovni program (dotad je radila pod okriljem Turističkog društva). Od 1965. u sastavu Narodnog sveučilišta djeluje Zavičajni muzej, a od 1968. godine i Muzička škola, kao verificirano odjeljenje Muzičke škole „Blagoje Bersa“ iz Zagreba.

Narodno sveučilište Jastrebarsko ukinuto je 30. travnja 1995. godine. U 35 godina njime je prošlo 60-tak zaposlenika; prvog ravnatelja Đuru Ringla, nakon odlaska u drugu ustanovu, zamijenio je direktor Stjepan Kokot koji je na čelu ustanove ostao nepunih 5 godina; sljedećih pet i pol godina Sveučilištem je rukovodio Rajko Šimić; jedan mandat od 4 godine odradio je direktor Mirko Sečen, a dva mandata Zlatko Gustetić.

Od 1. svibnja 1995. godine djeluje Centar za kulturu Jastrebarsko.