Popust na programe obrazovanja

30% popusta na programe obrazovanja u suradnji s Algebrom
prijavite se za ECDL i Samostalnog knjigovođu te ostvarite 30% popusta

Ovaj mjesec, Otvoreno učilište Algebra pripremilo je poseban popust od 30% za upis programa obrazovanja, za sve koji su pokazali interes prethodnih godina za Algebrine tradicionalne radionice. Pozivamo vas na naše Dane popusta koji će se održavati 17. studenog,  24. studenog i  1. prosinca (utorkom).

Dani popusta održat će se u Algebrinom centru u Zagrebu, Zadru, Splitu, Rijeci, Osijeku, Dubrovniku, Puli, Samoboru, Sisku, Jastrebarskom, Bjelovaru, Koprivnici, Varaždinu i Virovitici, kada će vam biti omogućen upis programa obrazovanja po 30% nižoj cijeni, i to onih koji su dostupni u vašem Algebra centru.