Obnovljivi izvori energije i energetska učinkovitost

Predavanje na temu obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti održati će seu petak, 25.11. od 19:30 u maloj dvorani Centra za kulturu.

O predavaču: poslije diplome na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, zaposlena u tvornici Nikola Tesla, između ostalog, na ispitivanjima utjecaja okoliša na telekomunikacijske proizvode, dubinskoj analizi okoliša, uvođenju i primjeni sustava upravljanja okolišem, posebno nakon što tvornica Nikola Tesla postaje Ericsson Nikola Tesla, dio korporacije Ericsson. Tijekom radnog vijeka aktivno surađuje na programima izobrazbe i informiranja o temama okoliša. Surađuje u radu tehničkih odbora Hrvatskog zavoda za norme, posebno Tehničkog odbora za upravljanje okolišem. Kao predstavnica Ericssona Nikole Tesle sudjeluje 1995. godine u osnivanju Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj i surađuje na brojnim projektima, posebno sudjelovanja gospodarstva u donošenju i poboljšanju kvalitete propisa. Autorica priručnika Smanjimo i reciklirajmo (1994.) za nastavno osoblje za stjecanje znanja o postupanju s otpadom i razvijanju navika zaštite okoliša, te Priručnika o znakovima na proizvodima i ambalaži (2009.), koautorica Leksikona o održivom razvoju (2012.). Radovima sudjeluje na brojnim radionicama, simpozijima, konferencijama i drugim događanjima povezanim sa zaštitom okoliša, kao i redovita suradnica glasila Gospodarstvo i održivost.

Petak, 25.11. s početkom u 19:30 u maloj dvorani Centra za kulturu Jastrebarsko


Predavač: Dubravka Bačun