Upisi u tečaj programiranja

Dragi roditelji počeli su upisi djece u tečaj programiranja Micro:BIT
– tečaj je predviđen za djecu od trećeg do osmog razreda osnovne škole.
– na tečaju će naučiti osnove programiranja, savladanja programirana tipkala, definiranje varijabli, smisao programskih petlji, ispitivanje uvjeta i ugradnju matematičkih operatora.

Tečaj će se održavati jedanput tjedno (utorkom) od 19:30 – 20:15 cijelu školsku godinu. Prvi sat će biti 17.10.2017.

Cijena: 120 kn

Prijave na 01/6281 – 126