Legalizacija objekata i mogućnosti za građane i poduzetnike

Edukativna radionica za građane sa područja Grada Jastrebarskog, Općine Krašić, Općine Klinča Sela, Općine Pisarovina i Općine Žumberak održati će se u prostorijama Centra za kulturu Jastrebarsko, dr. Franje Tuđmana 9,  09. travnja 2013.g. sa početkom u 19.00 sati.

Na radionici djelatnici Regionalne razvojne agencije i Zagrebačke županije upoznati će zainteresirane sudionike o slijedećim mogućnostima:
  • Legalizacija objekata
  • Mogućnosti korištenja IPARD programa
  • Mogućnosti korištenja sredstava iz projekta Ministarstva poduzetništva i obrta „Poduzetnički impuls 2013“.
  • Mogućnosti dobivanja jamstava iz projekta Jamstvena shema Zagrebačke županije, jamstvo iz Projekta Regionalni jamstveni instrumenti – RJI
  • Mogućnosti dobivanja županijskih potpora
Pozivamo sve zainteresirane građane i poduzetnike da se odazovu na informativnu radionicu!