Kartografska građa kao dio zavičajne baštine

Važan dio svake zavičajne zbirke čini i kartografska građa. Stare su karte, jednako kao i stare knjige, vrijedan povijesni dokument te dio pisane kulturne baštine.

 Osim što su medij prijenosa geografskih informacija, one su i svjedoci vremena u kojem su nastale, odnosno izrađene. U kartografsku građu spadaju sve vrste geografskih i tematskih karata, planovi gradova, urbanistički planovi, tlocrti, atlasi i sl.
Jedan od vrjednijih kartografskih predmeta zavičajne zbirke jaskanske knjižnice svakako jest karta Jaske iz 1883., napravljena prema snimci iz 1879. Vrijeme 19. stoljeća predstavlja važan period u razvoju kartografije jer upravo tada započinje sustavno mjerenje teritorija te izrada topografskih karata čitavog teritorija Austro-Ugarske Monarhije, u čijem je sastavu tada bila i Hrvatska. Karta je napravljena u mjerilu 1: 75 000, a dao ju je izraditi bivši Institut za vojnu geografiju (Militärgeographisches Institut) u Beču.
Jednako kao što je postojala potreba za vojnom kartografijom, koja se bavi izradom, uporabom i održavanjem karata namijenjenih vojnim potrebama, javila se i potreba  izrade karata za potrebe crkve. Na razvoj hrvatske crkvene kartografije snažno je utjecao zagrebački biskup i kulturni mecena Maksimilijan Vrhovac. Katolička Crkva u Hrvatskoj podijeljena je na nadbiskupije i biskupije, a jedna od njih je i Zagrebačka nadbiskupija. S obzirom na činjenicu da je blaženi Alojzije Stepinac, rodom iz Krašića, Zagrebačkom nadbiskupijom stolovao od 1937. do 1960. karta Zagrebačke nadbiskupije iz 1938. posvećena je upravo njemu.  Karta je napravljena u mjerilu 1: 200 000, a priredio ju je Josip Buturac. Uz kartu je priložen kratki pregled povijesti Zagrebačke nadbiskupije od njezinih početaka.
Duga i bogata povijest izrade i usavršavanja karata na području Hrvatske obavezuje nas da prikupljamo kartografsku građu vezanu uz jaskanski zavičaj, zaštitimo ju i učinimo dostupnom svim našim zainteresiranim korisnicima. Budući da je prostorija zavičajne zbirke još u procesu opremanja, spomenute karte možete pogledati u digitalnom obliku.