Kako bolje naplatiti svoja znanja i vještine?

"Kako bolje naplatiti svoja znanja i vještine?" – odgovor na ovo pitanje dobili su sinoć sudionici istoimene edukativne radionice održane u maloj dvorani Centra za kulturu Jastrebarsko.

Kako osvijestiti svoja specifična znanja i umijeća, prilagoditi ih tržišnim uvjetima,

 što učiniti da budemo prepoznatljivi i uočljivi te kojim se alatima koristiti da bi naš proizvod ili usluga našli svoje mjesto na tržištu, pojasnila je dr. sc. Elvira Mlivić Budeš, konzultantica za razvoj poslovnih vještina u tvrtki Filaks i predavačica na Visokom učilištu Algebra te autorica brojnih 

priručnika i stručnih članaka u časopisima i na portalima.

Radionica je održana u organizaciji jaskanske agencije Hram, čija je djelatnost usmjerena na organizaciju edukativnih, poslovnih i kulturnih programa, a s kojom će Centar za kulturu Jastrebarsko tijekom ove godine surađivati na brojnim projektima kojima je cilj unaprijediti kvalitetu života naših sugrađana.