FINANCIJSKI PLAN CZK ZA 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019.

Obrazloženje Financijskog plana za 20217. godinu