Engleski za djecu predškolske dobi

Udruga Naučimo puno u suradnji s Centroma za kulturu Jastrebarsko organizira Program ranog učenja engleskog jezika za djecu predškolske dobi.
Sve informacije o Programu i prijavama nalaze se na plakatu u privitku.