DRŽAVNA MATURA

PRIPREME ZA POLAGANJE DRŽAVNE MATURE

ŠKOLSKA GODINA: 2020./2021.

Organiziramo tečajeve priprema za polaganje Državne mature iz sljedećih predmeta i razina:

MATEMATIKA A

MATEMATIKA B

HRVATSKI JEZIK A

HRVATSKI JEZIK B

ENGLESKI JEZIK A

ENGLESKI JEZIK B

FIZIKA

KEMIJA

BIOLOGIJA

POLITIKA I GOSPODARSTVO

Pripreme će se provoditi od veljače do termina polaganja ispita.

 

RASPORED:

HRVATSKI JEZIK A i B: subotom od 8:00 do 11:15 (dvije grupe)

MATEMATIKA A: subotom od 11:30 do 14 :45 (dvije grupe)

MATEMATIKA B: utorkom u 8:00, 11:30, 13:30 i 17:00 (četiri grupe)

ENGLESKI JEZIK A i B: (kroz tjedan u dogovoru s polaznicima)

FIZIKA: ponedjeljkom u 8:00 i 16:00

KEMIJA: srijedom u 8:00 i 13:30

BIOLOGIJA: petkom u 8:00 i 13:30

Moguće su promjene rasporeda u dogovoru s polaznicima.