Danas

Centar za kulturu Jastrebarsko, javna ustanova za trajnu naobrazbu i kulturu, osnovan je 1995. godine sa zadatkom provođenja dodatnih obrazovnih sadržaja za djecu i odrasle, kao i organiziranja zabavnih i kulturnih događanja.

Misija je Centra za kulturu doprinositi intelektualnom, društvenom i općem razvoju njegova okruženja pružanjem visokokvalitetnih usluga obrazovanja, kulturnih i zabavnih programa.
Vizija naše ustanove jest nametnuti se kao središnja institucija kulturnih, obrazovnih i umjetničkih programa te mjesto susreta i koordinacije najrazličitijih kulturnih i socijalnih inicijativa na jaskanskom području, postati još moderniji centar visokokvalitetnih obrazovnih, kulturnih i zabavnih aktivnosti grada Jastrebarskog, na potpuno zadovoljstvo korisnika naših usluga.
Cilj nam je raznolikim i izvrsnim programima pobuditi interes građana za kulturna događanja i privući publiku te u pojedine programe uključiti stanovnike svih dobnih skupina i najrazličitijih socijalnih grupacija.

Obavljanje djelatnosti u Centru organizirano je u odjelima:

Odjel za kulturu i umjetnost, u sklopu kojeg djeluje Narodna knjižnica i čitaonica, a organiziraju se kazališna gostovanja za djecu i odrasle, kao i koncerti klasične i umjetnički vrijedne glazbe;

Odjel za obrazovanje, u kojem se provodi jezična poduke djece i odraslih, dodatno obrazovanje odraslih, glazbeno-plesno obrazovanje, tečajevi stjecanja pojedinih vještina te obrazovni tečajevi prema potrebama polaznika..

Prateće službe, koje obavljaju računovodstveno-knjigovodstvene i administrativne poslove te održavanje prostora.

* Program kulture i umjetnosti sačinjavaju :
– Narodna knjižnica i čitaonica

– koncertna djelatnost

– kazališna djelatnost

-promocije knjiga

-predavanja

** Obrazovne aktivnosti predstavljaju:
– tečajevi stranih jezika (ovisno o interesu građana, organiziraju se tečajevi engleskog, talijanskog, njemačkog španjolskog, turskog i francuskog jezika)

– znanstveno-informatičke radionice

– informatičko osposobljavanje odraslih

-tečaj krojenja i šivanja

-tečajevi priprema za Državnu maturu

-Dječji zbor “Hitići” i Glazbeni vrtić

-plesni tečajevi

-Obrazovanje za Knjigovođu i Samostalnog knjigovođu