Tjedan cjeloživotnog učenja 2013.

Centar za kulturu Jastrebarsko uključit će se u obilježavanje Tjedna cjeloživotnog učenja, koji je ove godine od 30. rujna do 6. listopada posvećen aktivnom građanstvu.

U našem će se gradu Tjedan obilježiti akcijom „Jastrebarsko – to sam ja!“ Centar za kulturu u svojim će prostorijama organizirati foto-happening pod geslom „Jastrebarsko – to sam ja!“ Građanima će uputiti poziv da donesu fotografije svog grada s najrazličitijim motivima po vlastitom izboru, kako bi sami kreirali izložbu posvećenu gradu. Fotografije će moći izložiti u dvorani Centra za kulturu od 30. rujna do 5. listopada.

Ovim se programom želi obratiti pozornost na sam čin aktiviranja građana u zajednici u kojoj žive, jer aktivnost povećava kvalitetu življenja.