Centru za kulturu Jastrebarsko novih 300.000,00 kn bespovratno

Iz fonda solidarnosti EU za sanaciju štete nastale u potresu, Centru za kulturu Jastrebarsko su odobrena bespovratna sredstva u 100 %-tnom iznosu.
Naime, nakon potresa u lipnju, stradale su Velika dvorana Centra za kulturu, krov Muzeja te Kinodvorana. Prijavom štete i ishođenjem svih propisanih dokumenata podnesen je zahtjev za nadoknadom štete koji je usvojen i ovih su dana potpisani ugovori, a sredstva su osigurana u Fondu solidarnosti EU, a preko programa Ministarstva kulture i medija.
Ovo je još jedan u nizu dokaza kako spremna administracija Grada i Centra za kulturu postiže iznimne rezultate u povlačenju EU sredstava, koja su ovoga puta u 100 %-tnom iznosu i bespovratna.