Organiziramo vježbe iz hrvatskog jezika, engleskog jezika, biologije, kemije, fizike i matematike, u trajanju od 50 sati.

Vježbe će početi u veljači 2023. godine. 

Cijena Vježbi za državnu maturu iznosi 160 eura po predmetu, a Grad Jastrebarsko, kao i do sada, sufinancira svaki predmet s po 26,5 eura te će za polaznike stvarna cijena iznositi 133,5 eura. Ukupan iznos se može platiti u 8 mjesečnih obroka.

Pripreme će se odvijati kroz tjedan (ili vikendom) ovisno o potrebama i mogućnostima prijavljenih polaznika, a raspored će biti poznat nakon formiranja skupina i održanog sastanka.

Prijaviti se možete na: 01/6281-126, prijave@czk-jastrebarsko.hr ili osobno u Centru za kulturu Jastrebarsko, Dr. F. Tuđmana 9, 10450 Jastrebarsko.

Skip to content