Umirovljenici za računalima

U Centru za kulturu sutra će krenuti prvi od dva ovogodišnja tečaja informatičkog osposobljavanja jaskanskih umirovljenika. 

Ova aktivnost, koja se financira sredstvima gradskog proračuna, pokrenuta je 2010. godine i u proteklom je razdoblju educirano 115 umirovljenika koji su bili raspoređeni u deset grupa.

Jedanaesta grupa sutra s radom počinje u 11 sati, a do konca tečaja polaznici će steći osnovna informatička znanja i bit će u mogućnosti služiti se računalom za različite potrebe, od slanja mailova do pretraživanja sadržaja na internetu