• 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
prev
next

Monografije – priručnici za sve one koji žele znati više o Jaski i njezinim žiteljima

Saznajte više o Jaski.

Virtualno razgledajte jaskanski Muzej

Razgledajte muzej.

Jaskanski Centar za kulturu predstavio je svoj rad na press konferenciji u Zagrebu

Saznajte više o donaciji 3D printera.

Katalog Narodne knjižnice i čitaonice

Katalog.

Pripreme za državnu maturu

Saznajte svi o pripremama za državnu maturu. - Saznajte više.

Ispis

Narodna knjižnica i čitaonica Jastrebarsko - čuvarica zavičajne kulturne baštine

on .

6.11.2019
Narodna knjižnica i čitaonica Jastrebarsko može se pohvaliti dugogodišnjom tradicijom prikupljanja i očuvanja zavičajne građe. Zavičajna je zbirka jedna od najvažnijih sastavnica naše knjižnice, a njezin je cilj prikupljanje, čuvanje i promocija zavičajne građe.

Tijekom ove godine jaskanska je knjižnica obnovila zavičajnu zbirku brojnim novim naslovima, a u sljedećoj bismo godini trebali krenuti s realizacijom projekta adaptacije prostorije u kojoj je zavičajna zbirka smještena te ćemo time dobiti adekvatno opremljen prostor za prezentaciju zbirke svim korisnicima i interesentima.

 

U zbirci se čuva građa nastala ili objavljena na teritoriju jaskanskoga zavičaja, kao i građa nastala bilo gdje u svijetu koja se na njega odnosi. Osim knjiga i periodičke građe, koje zauzimaju najznačajnije mjesto u zbirci, zbirka sadrži i grafičku građu (razglednice, ilustrirane dopisnice i fotografije), kartografsku građu, likovne radove, isječke iz novina i ostali sitni tisak.

U popunjavanju fonda zavičajne zbirke dugi nam niz godina pomaže Zagrebačka županija osiguravanjem sredstava za nabavu građe.