• 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
prev
next

Ocat i sin

Predstava za odrasle. - Saznajte više.

Snježna kraljica

Predstava za djecu. - Saznajte više.

Umirovljenici za računalima

Počeo je novi tečaj. - Saznajte više.

Radno vrijeme knjižnice

Za mjesec listopad. - Saznajte više.

Sve o događanjima na području grada Jastrebarskog

Pratite događanja na našem kalendaru. - Saznajte više.

Upisi u tečaj programiranja

Želite li da vaše dijete nauči nešto novo. - Saznajte više.

Ubrzani tečaj njemačkog jezika

Novi tečaj u Centru za kulturu Jastrebarsko. - Saznajte više.

Upisi u šk.god. 2017/2018

Sve informacije o upisima. - Saznajte više.

Ispis

Dokumenti

on .

 

 

IZVJEŠĆA O RADU CENTRA ZA KULTURU

IZVJEŠĆE O RADU 2016.
IZVJEŠĆE O RADU 20015.
IZVJEŠĆE O RADU 2014.
IZVJEŠĆE O RADU 2013.
IZVJEŠĆE O RADU 2012.
IZVJEŠĆE O RADU 2011.
IZVJEŠĆE O RADU 2010.
IZVJEŠĆE O RADU 2009.
IZVJEŠĆE O RADU 2008.
IZVJEŠĆE O RADU 2007.
IZVJEŠĆE O RADU 2006.
IZVJEŠĆE O RADU 2005.
IZVJEŠĆE O RADU 2004.

 

Pristup informacijama
Kriteriji za odredivanje naknade za dostavu informacije
Obrazac-2 Zahtjev za pristup informacijama
Obrazac-3 Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Obrazac-4 Zahtjev za ponovnu uporabu informacije
Riješenje o imenovanju službenika za informiranje

 

 


Pravilnik o jednostavnoj nabavi - download


Natječaj za voditelja knjižnice - download


Financijski plan za 2017. g te procjene za 2018.g. i 2019.g - download


Plan nabave za 2017. g. - stranica 1 - stranica 2


Financijski izvještaj za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016. godine

Referentna stranica - preuzimanje

PR RAS - preuzimanje

RAS-funkcijski - preuzimanje

P-VRIO - preuzimanje

BILANCA - preuzimanje

OBVEZE - preuzimanje

BILJEŠKE - preuzimanje


POZIV NA 16. SJEDNICU UV - download


ZAPISNIK SA 14. SJEDNICE - download


ODLUKA O IMENOVANJU RAVNATELJICE 2016 - download


POZIV 15. SJEDNICA UV - download

ZAPISNIK 15 SJEDNICA UV - download

CZK PROCEDURA PRAĆENJA I NAPLATE PRIHODA I PRIMITAKA - download

NATJEČAJ ZA RAVNATELJA - download

POZIV NA 14. SJEDNICU - download

REFERENTNA STRANICA - download

BILANCA - download

IZVJEŠTAJ PR-RAS - download

IZVJEŠTAJ P-VRIO - download

IZVJEŠTAJ RAS - download

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA - download

BILJEŠKE - download

PLAN NABAVE ZA 2016. G. - download

FINANCIJSKI PLAN - PLAN RASHODA I IZDATAKA - download

GODIŠNJE IZVJEŠĆE - PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2015. GOD. - download

PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA ZA 2016. G. - download

 
PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU - download

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADU - download

PLAN EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA CZKJ - download

IMENOVANJE OVLAŠTENIKA ZAŠTITE NA RADU - download

PLAN NABAVE ZA 2015. GODINU ( izmjene i dopune ) - download

PLAN NABAVE ZA 2015. GODINU - download

PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA ZA 2015. GODINU - download

PRAVILNIK O ZAŠTITI I ČUVANJU ARHIVSKOG I REGISTRATURNOG GRADIVA IZVAN ARHIVA - download

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2014. GODINU - download

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2014. GODINU - download

STRATEŠKI PLAN CENTRA ZA KULTURU JASTREBARSKO - download

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI - download

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI - download

PLAN NABAVE ZA 2014. GODINU - download

ODLUKA O USTROJU KATALOGA INFORMACIJA - download
 

PLAN NABAVE ZA 2013. GODINU - IZMJENE I DOPUNE - download
 
PLAN NABAVE ZA 2013. GODINU - download

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2012. GODINU - download

PROCEDURA ZAPRIMANJA RAČUNA - download

 

Obrazac

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi (za 2011 godinu) i njihovog izvršenja

Centar za kulturu Jastrebarsko, dr. F. Tuđmana 9, 10450 Jastrebarsko
OIB:
86460859764
I) Ugovori o javnoj nabavi

Redni broj Evidencijski broj nabave Vrsta provedenog postupka Datum sklapanja ugovora  Iznos sklopljenog ugovora  Razdoblje na koje je sklopljen ugovor  Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor  Datum konačnog izvršenja ugovora  Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora
1. MV - 11-065 Otvoreni postupak JN 19.7.2011 140.466,00 45 dana Stolarija Koluder, Zdihovačka 94, Jastrebarsko
OIB:87662030731 
2.9.2011. 140.466,00
2. MV - 11-065 Pregovarački postupak JN 24.10.2011. 15.500,00 3 dana Stolarija Koluder, Zdihovačka 94, Jastrebarsko
OIB:87662030731
27.10.2011. 15.500,00

 


PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA - download

PLAN NABAVE ZA 2012. GODINU - download
Obavijest o sklopljenim ugovorima
U Elektroničkom oglasniku JN, dana 25.10.2011. godine objavljena je obavijest o sklopljenim ugovorima za predmet nabave: Zamjena vanjske stolarije u Centru – dodatni radovi. Ugovor je sklopljen sa izvođačem radova: STOLARIJA KOLUDAR, vl. Mario Koluder, Zdihovačka 94, 10450 Jastrebarsko.
Obavijest o početku postupka JN
U Elektroničkom oglasniku JN, dana 12.10.2011. godine, objavljena je obavijest o početku postupka JN za predmet nabave: Zamjena vanjske stolarije u Centru – dodatni radovi, odnosno proveden je pregovarački postupak JN bez prethodne objave za navedene radove, evidencijski broj nabave: MV 11-065.

IZMJENA  STOLARIJE
Na objektu Centra za kulturu u Jastrebarskom ovog se tjedna mijenja vanjska stolarija. Ovaj opsežni zahvat bio je neophodan zbog izuzetno lošeg stanja prozorskih okvira pa se često događalo da kiša prodre u unutrašnjost objekta.
Posao  obavlja Stolarija Koluder koja je na javnom natječaju ponudila najnižu cijenu. Investiciju financiraju Ministarstvo kulture sa 80 i Grad Jastrebarsko s 86 tisuća kuna, a radovi se obavljaju pod nadzorom Konzervatorskog zavoda.
Sklopljen Ugovor s izvođačem radova na zamjeni vanjske stolarije u CZK Jastrebarsko
U elektroničkom oglasniku JN, dana 22.07. 2011., objavljen je oglas o sklopljenom Ugovoru za radove na zamjeni vanjske stolarije na pročelju Centra za kulturu Jastrebarsko. Ugovor je sklopljen sa poduzećem STOLARIJA KOLUDER, vl. Mario Koluder, Jastrebarsko, Zdihovačka 94
Izvođenje radova - zamjena vanjske stolarije na pročelju Centra za kulturu Jastrebarsko
U elektroničkom oglasniku javne nabave dana 21.6.2011. godine objavljen je poziv za nadmetanje - otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za izvođenje radova - zamjena vanjske stolarije na pročelju Centra za kulturu Jastrebarsko.
Krajnji rok za dostavu ponuda je 04.7.2011. godine do 12:00 sati. na adresi dr. F. Tuđmana 9, 10450 Jastrebarsko

Obrazac
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi ( za 2010. godinu) i njihovog izvršenja
Centar za kulturu Jastrebarsko, dr. F. Tuđmana 9, 10450 Jastrebarsko
OIB:
86460859764 
I) Ugovori o javnoj nabavi
Redni broj
Evidencijski broj nabave 
Vrsta provedenog postupka
Datum sklapanja ugovora 
Iznos sklopljenog ugovora 
Razdoblje na koje je sklopljen ugovor 
Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor 
Datum konačnog izvršenja ugovora 
Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora 
1.
MV - 1/10
Otvoreni postupak za nabavu radova na adaptaciji i zamjeni stolarije u kinu
14.10.2010
101.953,30
2010
G.V. PROM d.o.o, A. Šenoe 2, Jastrebarsko
14.11.2010
101.953,30 kn
 

INVESTICIJA CENTRA ZA KULTURU
Ministarstvo kulture RH  odobrilo je Centru za kulturu Jastrebarsko 80 tisuća kuna za izmjenu stolarije na objektu Centra.
Preostali iznos investicije, 86 tisuća kuna, osigurano je u gradskom proračunu.

Izmjena stolarije obavljat će se pod nadzorom zagrebačkog Konzervatorskog odjela Uprave za zaštitu kulturne baštine pri Ministarstvu kulture.
U posao će se krenuti nakon provedbe javne nabave za izbor najpovoljnijeg ponuđača.

 

?

 

IZVJEŠĆE O RADU 2016